TRV:00002

ID TRV:00002
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) NS-EN 1991-1 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner skal benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Definere overordna til laster for dimensjonering av underbygning.
Relatert krav
Opprettet 2011/12/20
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon