TRV:00004

ID TRV:00004
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved geotekniske beregninger av
  • jernbanefyllingens stabilitet og bæreevne
  • midlertidige/provisoriske forstøtninger mot sporet

skal det benyttes en karakteristisk linjelast lik 110 kN/m spor. Se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.

'"`UNIQ--figure-00000001-QINU`"'

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon