TRV:00004

ID TRV:00004
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved geotekniske beregninger av
  • jernbanefyllingens stabilitet og bæreevne
  • midlertidige/provisoriske forstøtninger mot sporet

skal det benyttes en karakteristisk linjelast lik 110 kN/m spor. Se Figur: Karakteristisk linjelast for enkeltsporet jernbane.

Figur: Karakteristisk linjelast for enkeltsporet jernbane
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon