TRV:00004

ID TRV:00004
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Karakteristisk linjelast for enkeltspor: Ved geotekniske beregninger av
  • jernbanefyllingens stabilitet og bæreevne
  • midlertidige/provisoriske forstøtninger mot sporet

skal det benyttes en karakteristisk linjelast lik 110 kN/m spor. Se Figur: Karakteristisk linjelast for enkeltsporet jernbane.

Figur: Karakteristisk linjelast for enkeltsporet jernbane
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Definere overordna krav til laster for dimensjonering av underbygning
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende trafikklaster