TRV:00005

ID TRV:00005
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For dobbeltspor skal det beregnes med at begge spor er belastet samtidig.
  1. Utførelse: Det ene sporet skal belastes med 110 kN/m og det andre sporet skal belastes med 90 kN/m, der ugunstigste belastningstilfelle benyttes. Se Figur: Karakteristisk linjelast ved dobbeltsporet jernbane.
  2. Utførelse: Med lastkombinasjonen 110 kN/m og 90 kN/m skal kombinasjonsfaktor ikke benyttes.
Figur: Karakteristisk linjelast ved dobbeltsporet jernbane
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon