TRV:00005

ID TRV:00005
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Karakteristisk linjelast for dobbeltspor: For dobbeltspor skal det beregnes med at begge spor er belastet samtidig.
  1. Utførelse: Det ene sporet skal belastes med 110 kN/m og det andre sporet skal belastes med 90 kN/m, der ugunstigste belastningstilfelle benyttes. Se Figur: Karakteristisk linjelast ved dobbeltsporet jernbane.
  2. Utførelse: Med lastkombinasjonen 110 kN/m og 90 kN/m skal ikke ytterligere kombinasjonsfaktor benyttes på lasten 90 kN/m, det er inkludert siden den er ca 80% av 110 kN/m
Figur: Karakteristisk linjelast ved dobbeltsporet jernbane
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Endringsartikler 2395 og 3342
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende trafikklaster