TRV:00005

ID TRV:00005
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) For dobbeltspor skal det beregnes med at begge spor er belastet samtidig.
  1. Utførelse: Det ene sporet skal belastes med 110 kN/m og det andre sporet skal belastes med 90 kN/m, der ugunstigste belastningstilfelle benyttes. Se '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"'.
  2. Utførelse: Med lastkombinasjonen 110 kN/m og 90 kN/m skal kombinasjonsfaktor ikke benyttes.

'"`UNIQ--figure-00000001-QINU`"'

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon