TRV:00007

ID TRV:00007
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Laster for Ofotbanen: På Ofotbanen skal det benyttes 4 stk. aksellaster på 300 KN hver og fordelt last på 120 KN/m. Plasseringen av lastene er den samme som vist lastmodell 71, jf. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Definere eigen lastmodell for Ofotbanen
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse jernbanekompetanse.no
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende trafikklaster