TRV:00008

ID TRV:00008
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Laster for ekstraordinær tung trafikk: Ved ekstraordinær tung trafikk henvises til Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Definere laster for ekstraordinær tung trafikk
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende trafikklaster