TRV:00009

ID TRV:00009
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Beregning og dimensjonering av andre bærende konstruksjoner: Beregning og dimensjonering av
  • landkar
  • støttemurer, permanente og provisoriske forstøtninger mot sporet
  • kulverter og større rørkrysninger

skal kontrolleres iht. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Hensikt og omfang og utføres iht. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at visse konstruksjonar prosjekterast, kontrollerast og godkjennast teknisk i samsvar med krav i bok 525 "Bruer og konstruksjoner"
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Dimensjonerende trafikklaster