TRV:00009

ID TRV:00009
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst g) Beregning og dimensjonering av
  • landkar
  • støttemurer, permanente og provisoriske forstøtninger mot sporet
  • kulverter og større rørkrysninger

skal kontrolleres iht. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Hensikt og omfang og utføres iht. Bruer og konstruksjoner/Prosjektering og bygging/Laster.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon