TRV:00012

ID TRV:00012
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Underbygningskonstruksjoner: For underbygningskonstruksjoner der det er aktuelt med særskilt fundamentering, skal krav i Bruer og konstruksjoner/Prosjektering_og_bygging/Fundamentering legges til grunn.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet har lenke til Prosjektering av "Bruer og konstruksjoner" , "Fundamentering" for spesifikke regler for fundamentering
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Geotekniske forutsetninger