TRV:00013

ID TRV:00013
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Dokumentasjon av geoteknisk prosjektering: Grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger i UPB-prosessen skal dokumenteres i de forskjellige fasene av teknisk prosjektering slik det framgår av vedleggene d-h.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet viser til vedlegg som definerer nødvendig dokumentasjon av geotekniske undersøkelser og vurderinger
Endringsartikler 520 2013 Endringsartikkel 547
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Krav til dokumentasjon av geoteknisk prosjektering