TRV:00014

ID TRV:00014
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Valg av trasé for rørledning over Bane NORs grunn (og under jernbanespor) for kryssing av grov infrastruktur (inkludert VA-anlegg, kulverter, høyspenningskabler osv.) som ikke er del av jernbanens drensanlegg og rørkryssinger, skal godkjennes av Bane NOR ved infrastruktureier (banesjef).

For slik infrastruktur gjelder:

  1. Utførelse: Overkant rør skal ligge under linjegrøft, og minimum 2,20 m under overkant laveste skinne.
  2. Utførelse: Overkant rør skal ligge under eventuelle elektriske kabler, med minimum 0,9 m avstand til kablene.
  3. Utførelse: Beskyttelsesrøret skal utstrekkes til minst 3 meter utenfor fyllingsfot og minst 5 meter fra nærmeste spormidt.
  4. Utførelse: VA-rør skal ligge frostfritt.
  5. Unntak: Ved spesielle forhold kan det vurderes om kravet på 2,20 m kan minskes, dersom de andre kravene (frostfritt, under linjegrøft og 0,9 m avstand til elektriske kabler) er tilfredsstilt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til grov infrastruktur tilhørende tredjepart når den skal krysse under jernbanespor.
Endringsartikler 520_2011_Endringsartikkel 197
Relatert krav
Opprettet 2012/01/06
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon