TRV:00022

ID TRV:00022
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt: Ved anleggsvirksomhet skal veiledende grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt i henhold til NS 8141 brukes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anleggsvirksomhet følger regler for vibrasjoner og lufttrykkstøt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vibrasjon og støt