TRV:00023

ID TRV:00023
Bok 520
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner: Ved dimensjonerende hastighet 145 km/t eller høyere skal det vurderes om det er risiko for at det kan oppstå uønsket dynamisk forsterkning av sporvibrasjoner, og ved slik risiko skal mer detaljerte studier gjennomføres. Dersom disse bekrefter at dynamisk forsterkning kan oppstå skal det i prosjekteringen legges inn tiltak som reduserer den dynamiske forsterkningen.
  1. Utførelse: Ved bygging på bløte jordarter skal mer detaljerte studier gjennomføres dersom den dimensjonerende hastigheten for banen er større enn vS / 1,5 , der vS er skjærbølgehastigheten for sedimentet under den planlagte jernbanefyllingen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at nye baner på svak grunn ikke får for store vertikale vibrasjoner ved høg hastighet.
Endringsartikler 520 2019 Endringsartikkel 2247
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Sporveksel
Kravlokasjon Underbygning/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Vibrasjon og støt