TRV:00034

ID TRV:00034
Bok 521
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Kontroll av permanent sikring: Kontroll av utført permanent sikring skal utføres i henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1) før tunnelen kles med vannsikring. Eventuell supplerende sikring skal utføres og dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse 6.3 Stabilitetssikring, krav 6.11, Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) per juni 2021.
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav#Kontroll av prosjektering og utførelse