TRV:00046

ID TRV:00046
Bok 521
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Tverrfall: Råsprengt såle skal ha et tverrfall på minst 5 % mot hovedgrøft.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig tverrfall mot grøft.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Profil#Teoretisk sprengningsprofil