TRV:00055

ID TRV:00055
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Dokumentasjon: Under boring av tunnelen skal all relevant informasjon registreres og dokumenteres. Dette gjelder informasjon relatert til:

1. TBM og skjold, herunder:

 • boretrykk
 • rotasjonshastighet av kutterhodet
 • transportband og mengde av utgravd materiale

2. Produksjon og geometri, herunder:

 • fremdriftsrate
 • trasé (ofte spesifiseres det et tillatt boreavvik på 15 cm (toleranse for styring av TBM-maskinen) som det tas hensyn til ved bestemmelse av boretverrsnittet)
 • nivå
 • tverrsnitt

3. Injeksjon og sikring, herunder:

 • injeksjonstype og mengde
 • sonder- og kjernehull
 • type, posisjon og antall bolter
 • posisjon og antall stålbuer
 • mengde av sprøytebetong
 • oppmåling og kontroll av presisjon av plasserte betongsegmenter og foring.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 597
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Tunneler drevet med TBM