TRV:00057

ID TRV:00057
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Kontur: Sprengningen skal utføres slik at en får en jevn god kontur med minst mulig skade på gjenstående berg og lite overmasser. Kontursprengningen skal tilpasses bergforholdene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Forsiktig kontursprengning er viktig for kvaliteten på gjenstående berg og vil redusere omfanget av stabilitetssikring. Det vil også gi mindre overberg og bedre arbeidsmiljø på stuff.
Endringsartikler Endringsartikkel 519
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Sprengning
Nyttige lenker Bane NORs veileder konstruksjonsprinsipp, kap. 3.3 Stabilitetssikring

NFF Teknisk rapport nr. 12 Konturkvalitet i sprengte tunneler