TRV:00058

ID TRV:00058
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Ventilasjon: For ikke-elektrifiserte strekninger eller strekninger der dieseldrift utgjør en stor del av togtrafikken, skal tunneler over 2000 m vurderes mht. luftkvalitet og avtrekk for å unngå konsentrasjon av CO og CO2.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelig luftkvalitet i tunneler på ikke-elektrifiserte strekninger.
Endringsartikler Endringslogg per 01.01.2010
Relatert krav
Opprettet 2010/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Ytre miljø
Nyttige lenker For kravanalyse til nødventilasjonssystem, se kravanalyse.