TRV:00083

ID TRV:00083
Bok 521
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Vanntrykk i drenert tunnel og drenert vannsikringskonstruksjon i borede tunneler: For drenerte vannsikringskonstruksjoner skal vanntrykksinduserte laster anses som neglisjerbare.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt For drenert tunnelkonstruksjon i kombinasjon med drenert vannsikringsløsning forventes det ikke vanntrykksinduserte laster.
Endringsartikler Endringsartikkel 1641
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Variable laster