TRV:00084

ID TRV:00084
Bok 521
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Vanntrykk i drenert tunnel og udrenert vannsikringskonstruksjon i borede tunneler: For udrenerte vannsikringskonstruksjoner (f.eks. sprøytebetongkledning vanntettet med sprøytbar membran) skal det i utgangspunktet dimensjoneres for fullt statisk vanntrykk. For tekniske løsninger med selektive drenstiltak (f.eks. drenskanaler, drensstriper, drenshull o.l.) skal en analyse av vanntrykkssituasjonen legges til grunn for dimensjoneringen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt I borede tunneler er det ingen sprengningsskadesone og vannsikringskonstruksjonen må derfor dimensjoneres for fullt statisk vanntrykk.
Endringsartikler Endringsartikkel 1641
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Variable laster