TRV:00085

ID TRV:00085
Bok 521
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Vanntrykk i drenert tunnel og drenert vannsikringskonstruksjon i sprengte tunneler: For drenerte vannsikringskonstruksjoner anses vanntrykksinduserte laster som neglisjerbare.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt For drenert tunnelkonstruksjon i kombinasjon med drenert vannsikringsløsning forventes det ikke vanntrykksinduserte laster. For at en hydrostatisk trykkbelastning skal forekomme vil en tilnærmet fullstendig blokkering av drenssjiktet måtte finne sted. Dette anses som usannsynlig og kan derfor neglisjeres.
Endringsartikler Endringsartikkel 1641
Relatert krav
Opprettet 2017/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Variable laster