TRV:00101

ID TRV:00101
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Etablering av forskjæring og påhugg:
  • det skal utarbeides en egen sprengings- og sikringsplan for å sikre god kontur og stabilitet
  • ved sprengning av to parallelle tunnelløp skal minste avstand mellom sprengingsprofilene være 10 m
  • i områder nær påhugg der avstanden mellom tunnelløpene reduseres skal stabilitetsforhold og omfang av forskjæringsarbeidene vurderes spesielt
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at det tas spesielle hensyn ved etablering av forskjæring og påhugg.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse Kap. 6.1 Etablering av forskjæring og påhugg, krav 6.1, Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (juni 2021) per juni 2021. For veiledning, se avsnitt 2.7.6 Påhugg og forskjæringer, andre kritiske områder i Statens vegvesen N-V521 Geologi og bergsikring i tunnel (februar 2023).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Forskjæring og påhugg