TRV:00109

ID TRV:00109
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Stabilitetssikring uten vannsikring: I jernbanetunneler med områder uten vannsikring, skal det benyttes en ESR-verdi = 1 og korreksjonsfaktor, k = 1. Minimumstykkelse for sprøytebetong i disse områdene skal være 8 cm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon