TRV:00109

ID TRV:00109
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Stabilitetssikring i områder uten vannsikring: I områder uten vannsikring skal det benyttes en ESR-verdi = 1 og korreksjonsfaktor, k = 1.
  1. Unntak: Minimumstykkelse for sprøytebetong skal være 8 cm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Av bestandighetshensyn sikre tilstrekkelig tykkelse av sprøytebetong for tunneler uten bergnær vannsikringsløsning.
Endringsartikler Endringsartikkel 1266
Relatert krav
Opprettet 2016/02/01
Referanse Statens vegvesen vegnormal N500 Vegtunneler (januar 2024).
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Arbeider foran stuff og stabilitetssikring#Stabilitetssikring