TRV:00114

ID TRV:00114
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Godkjenning: Boltetyper som er godkjent av Statens vegvesen gjelder også for Bane NOR. For oversikt over godkjente boltetyper,

se Statens vegvesen: Godkjente bolter til permanent bergsikring.

Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon