TRV:00121

ID TRV:00121
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Geologisk kartlegging: Det skal utføres geologisk kartlegging av hele tunnelprofilet i hele tunnelens lengde. For beskrivelse av kartlegging av tunneler drevet med TBM henvises det til NGIs håndbok for Q-systemet 2015 kap.6.3 Kartlegging av tunneler drevet med TBM.
  1. Unntak: Ved bruk av lukket TBM er det begrenset med kartleggingsmuligheter. Behov og mulighet for å benytte andre metoder for kartlegging skal vurderes av det enkelte prosjekt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at det utføres geologisk kartlegging av tunnelprofilet.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Tunneler drevet med TBM