TRV:00122

ID TRV:00122
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bergmasseklassifisering: Bergmassen skal klassifiseres etter Q-systemet som grunnlag for bestemmelse av stabilitetssikring.
  1. Unntak: Ved bruk av lukket TBM er det begrenset med kartleggingsmuligheter. Behov og mulighet for å benytte andre metoder for kartlegging skal vurderes av det enkelte prosjekt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at Q-systemet benyttes som klassifiseringssystem for bestemmelse av stabilitetssikring.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Tunneler drevet med TBM