TRV:00124

ID TRV:00124
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Bergsikringsbolter: For krav til bergsikringsbolter, se TRV:00113.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at det stilles tilstrekkelig krav til bergsikringsbolter til stabilitetssikring.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Tunneler drevet med TBM