TRV:00125

ID TRV:00125
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Sprøytebetong: For krav til sprøytebetong, se TRV:00115.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for at det stilles tilstrekkelig krav til sprøytebetong til stabilitetssikring.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Tunneler drevet med TBM