TRV:00115

ID TRV:00115
Bok 521
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Materialer og utførelse: For krav til materialer og utførelse av sprøytebetong til stabilitetssikring gjelder Statens vegvesens håndbok R761 prosess 33.4.
  1. Unntak: I jernbanetunneler der det blir installert en endelig permanent kledning med kontaktstøpt betonghvelv med membran eller sprøytebetongbasert kledning, skal midlere utført sprøytebetongtykkelse være minst lik de nominelle sprøytebetongtykkelsene angitt i figur 1. Minste målte sprøytebetongtykkelse skal være minst 4 cm.
  2. Unntak: Der lekkasjevann er saltvann, eller aggressivt av andre grunner, skal det benyttes en nominell sprøytebetongtykkelse på 10 cm.
Før påføring av sprøytebetong bør prosjektering av jordingsanlegget kontrolleres i tilfelle det er noe som skal jordes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon