TRV:00115

ID TRV:00115
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Sprøytebetong: For krav til sprøytebetong til stabilitetssikring, se Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 33.4.
  1. Unntak: I jernbanetunneler der det blir installert en endelig permanent kledning med kontaktstøpt betonghvelv med membran eller sprøytebetongbasert kledning, skal midlere utført sprøytebetongtykkelse være minst lik de nominelle sprøytebetongtykkelsene angitt i Figur: Sikringskategorier og korreksjonsfaktorer. Minste målte sprøytebetongtykkelse skal være minst 50 % av beskrevet midlere tykkelse.
  2. Unntak: Der lekkasjevann er saltvann, eller aggressivt av andre grunner, skal det benyttes en nominell sprøytebetongtykkelse på 10 cm.
Før påføring av sprøytebetong bør prosjektering av jordingsanlegget kontrolleres i tilfelle det er noe som skal jordes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sprøytebetong som sikringsmetode kan benyttes ved ulike dimensjoner og geomteri, alene eller i kombinasjon med andre sikringsmidler. Metoden er fleksibel og gir mulighet for tilpasning til ulike bergmassekvaliteter.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1 prosess 33.4.

NGI-rapport: Bergsikring etter Q-systemet i jernbanetunneler.

Sprøytebetongtykkelse 10 cm innført i regelverksversjonen av 13.09.2018, ref. Endringsartikkel 1925

Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Stabilitetssikring