TRV:00126

ID TRV:00126
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Gitterbuer: Ved behov for tyngre sikring ved dårlig bergmasse skal det benyttes gitterbuer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sørge for krav til gitterbuer som sikring ved dårlig bergmasse.
Endringsartikler Endringsartikkel 2353
Relatert krav
Opprettet 2019/09/09
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Tunneler drevet med TBM