TRV:00127

ID TRV:00127
Bok 521
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Laster: Prefabrikerte betongsegmenter skal være designet og utført for å motstå spenninger og laster som påføres under håndtering, transport og montering, samt de permanente laster fra berg. Det bemerkes at disse lastene kan være mer kritiske enn de permanente lastene. Betongsegmentene skal i tillegg også være designet for å kunne ta maskintekniske laster under boreprosessen. Det skal også dimensjoneres for laster som påføres av tog i driftsfasen av tunnelen, se Tunneler/Prosjektering og bygging/Laster#Laster på vannsikringskonstruksjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 597
Relatert krav
Opprettet 2013/08/27
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Prosjektering og bygging/Tunneldriving og stabilitetssikring#Tunneler drevet med TBM