TRV:00154

ID TRV:00154
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Godkjente sprøytbare vanntettingsmembraner: Sprøytbare vanntettingsmembraner skal godkjennes av Bane NOR. Godkjente vanntettingsmembraner er angitt i avsnittet Vanntettingsmembran. Begge disse produktene har en laveste ytelsestemperatur på -5°C.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon