TRV:00162

ID TRV:00162
Bok 521
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Utførelse:
  1. Utførelse: Dekksjiktet skal være i henhold til membranleverandørs anvisning.
  2. Utførelse: Dekksjikt av sprøytebetong skal ha en minimumstykkelse på 60 mm.
  3. Utførelse:Sprøytebetongen kan påføres når membranen har nådd en herdetilstand tilsvarende overflatehardhet Shore A = 45, eller minimum 50 % av membranens endelige herdetilstand.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon