TRV:00164

ID TRV:00164
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Innskrenkninger i minste tverrsnitt: Ved vedlikeholdsarbeider som berører tunnelens profil skal Underbygning/Vedlikehold/Innskrenkninger i minste tverrsnitt følges.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Profil