TRV:00173

ID TRV:00173
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Utførelse av sprøytebetong: Utførelse av sprøytebetong skal være iht. Statens vegvesen håndbok R761, Prosesskode - 1, prosess 33.4 c.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring