TRV:00174

ID TRV:00174
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Tykkelse av sprøytebetong:
  • midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm
  • målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Stabilitetssikring