TRV:00174

ID TRV:00174
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Utførelse: Midlere utført tykkelse av sprøytebetong skal være minst 60 mm. Målt minimumstykkelse skal være minst 40 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon