TRV:00183

ID TRV:00183
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Lagring av brannfarlig materiale: Svært brannfarlig materiale, f.eks. A- og B-væsker, skal ikke lagres i tunneler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Sikkerhetstiltak