TRV:00183

ID TRV:00183
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Lagring av brannfarlige stoffer: Brannfarlige væsker og gasser skal ikke lagres i tunneler.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Sikkerhetstiltak
Nyttige lenker Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff