TRV:00184

ID TRV:00184
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Oppgradering av sikkerhetstiltak i eksisterende tunneler: For anbefalinger av tiltak for oppgradering av sikkerhet i eksisterende tunneler, se kap. 8 i Bane NORs veileder for tunnelsikkerhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Utgått
Banedataobjekt
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Sikkerhetstiltak