TRV:00185

ID TRV:00185
Bok 523
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Endringer i sikkerhetsinstallasjoner: Ved endringer av sikkerhetsinstallasjoner for tunneler skal oppdatering av eksisterende bilder og informasjon i Bane NORs beredskapsportal samt relevante bilder og funksjoner i fjernstyringsanlegg for banestrømforsyning og trafikkstyringssystemene oppdateres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre riktig informasjon om objekter i beredskapsportalen.
Endringsartikler Endringsartikkel 1783
Relatert krav
Opprettet 2018/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt Tunnel
Kravlokasjon Tunneler/Vedlikehold/Generelle tekniske krav#Sikkerhetstiltak