TRV:00189

ID TRV:00189
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst I søknad om dispensasjon skal søker påvise og dokumentere teoretisk, erfaringsmessig eller ved forsøk at mangel på oppfyllelse av krav og anbefalinger gir et akseptabelt nivå for pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet (RAMS), samt jernbanens infrastrukturkapasitet og livsløpskostnader.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at dispensasjonssøknader underlegges tilstrekkelig vurdering og kontroll.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra Teknisk regelverk