TRV:00190

ID TRV:00190
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Før søknad om dispensasjon innvilges eller avslås, skal den interne enhet som har myndighet til å behandle søknaden selv gjennomgå og vurdere alle virkninger av innvilget dispensasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at dispensasjonssøknader underlegges tilstrekkelig vurdering og kontroll.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra Teknisk regelverk