TRV:00191

ID TRV:00191
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Selv om reglene ikke har tilbakevirkende kraft, bør oppgradering/endring av anlegget vurderes utført slik at anlegget tilfredsstiller gjeldende regelverk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at nyere krav som er hensiktsmessige mht. kostnader, funksjonalitet eller andre relevante forhold, blir tatt inn i prosjektet.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Behov for dispensasjon ved endring av regler