TRV:00191

ID TRV:00191
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst a) Selv om reglene ikke har tilbakevirkende kraft, bør oppgradering/endring av anlegget vurderes utført slik at anlegget tilfredsstiller gjeldende regelverk.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt