TRV:00192

ID TRV:00192
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Nedprioriterte kontrollaktiviteter, kontroll med tilstandsutvikling ved overskridelse av utløsende krav og etterslep på planlagte kontrollaktiviteter skal rapporteres iht. krav i gjeldende vedlikeholdshåndbok for Bane NOR. Se for øvrig Krav til forebyggende vedlikehold.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at infrastruktureier har kontroll med tilstandsutviklingen.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse Gjennomføring av drift og vedlikehold infrastruktur - prosedyre (STY-605097, Bane NOR).
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Manglende oppfyllelse av vedlikeholdskrav