TRV:00192

ID TRV:00192
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst a) Nedprioriterte kontrollaktiviteter, kontroll med tilstandsutvikling ved overskridelse av utløsende krav og etterslep på planlagte kontrollaktiviteter skal rapporteres iht. krav i gjeldende vedlikeholdshåndbok for Bane NOR.
  1. Se for øvrig Krav til forebyggende vedlikehold.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt