TRV:00195

ID TRV:00195
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst Selv om de fleste forskrifter ikke har tilbakevirkende kraft for anlegg som er bygd før forskriften trådte i kraft, bør oppgradering/endring av anlegget vurderes utført slik at anlegget tilfredsstiller gjeldende forskrift.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at prosjektet får vurdert om endringene likevel er heniktsmessige å ta med mht. kapasitet, vedlikehold og sikkerhet i et lengre tidsperspektiv.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Dispensasjon fra lover og forskrifter