TRV:00200

ID TRV:200
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Intensjonskrav
Kravtekst Nye krysningsspor skal ta utgangspunkt i en dimensjonerende toglengde i henhold til i henhold til TABELL:Krav til dimensjonerende toglengde for krysningsspor

Allerede pågående krysningsspor der hvor det medfører store økonomiske og tidsmessige overskridelser av å endre lengde, skal bygges iht. pågående planer.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre nødvendig kapasitet og effektivitet for godstrafikk på jernbanen.
Endringsartikler 530 2024 Endringsartikkel 3874
Relatert krav
Opprettet 2019/02/05
Referanse Godsstrategi-hovedrapport-2-2 utgitt av Jernbanedirektoratet

E14.v01_-_Kombitransport_gods.pdf

E05.v02_Flere_tog_på_Jærbanen_Ganddal-Stavanger 29-1.pdf

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Prosjektering/Plattformer og spor på stasjoner#Krysningsspor