TRV:00213

ID TRV:00213
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ I forbindelse med bygge-/anleggsvirksomhet skal alt arbeid følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser for aktivitet i og nær trafikkert spor, ref. Sikkert arbeid.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre etterlevelse av HMS-krav for arbeid i og nær jernbanen.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Personsikkerhet