TRV:00217

ID TRV:00217
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Systemer og komponenter i jernbaneinfrastrukturen som kan påvirke trafikksikkerheten, eller er driftskritiske skal godkjennes av Teknologi og regelverk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon