TRV:00217

ID TRV:00217
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Systemer og komponenter i jernbaneinfrastrukturen som kan påvirke trafikksikkerheten, eller er driftskritiske skal godkjennes av den enhet som i Bane NORs styringssystem er tilordnet dette ansvaret. Dersom styringssystemet ikke har tilordnet noen enhet dette ansvaret, skal ansvarsforholdet avklares med enheten Strategi og utvikling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at godkjenning av sikkerhetsrelaterte og/eller driftskritiske systemer og komponenter utføres av ansvarlig enhet i Bane NOR og at det er entydig spesifisert hvilken enhet som har dette ansvaret.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser#Godkjenning av tekniske systemer og komponenter