TRV:00218

ID TRV:00218
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst For systemer og komponenter der Bane NOR har utgitt tekniske spesifikasjoner skal disse følges.
  1. Tekniske spesifikasjoner finnes på https://trv.banenor.no/ts/Hovedside.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kun gyldige kravspesifikasjoner benyttes i den grad de eksisterer, og at det er entydig hvilke kravspesifikasjoner som er gyldige.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Godkjenning av tekniske systemer og komponenter, Anskaffelser