TRV:00238

ID TRV:00238
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Utførende enhet bør utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til.
  1. Unntak: For elektrofagene skal Vurdering av risiko og erklæring om samsvar gjennomføres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at det utstedes samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygget korrekt.
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Bygging