TRV:00238

ID TRV:00238
Bok 501
Kapittel 2
Kravtype
Kravtekst d) Utførende enhet bør utstede samsvarserklæring som bekrefter at anlegget er bygd i henhold til prosjekterte planer og andre gjeldende krav som utførende enhet må forholde seg til.
  1. Unntak: For elektrofagene skal Vurdering av risiko og erklæring om samsvar gjennomføres.
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt