TRV:00245

ID TRV:00245
Bok 501
Kapittel 2
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst Anskaffelser: Den som anskaffer utstyr hvor eksisterende utløsende krav for vedlikehold og generiske arbeidsrutiner ikke er tilstrekkelig, skal skaffe til veie tilstrekkelig informasjon som underlag for å oppdatere disse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at anleggsdokumentasjonen hele tiden er oppdatert.
Endringsartikler Endringsartikkel 486
Relatert krav
Opprettet 2014/01/25
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Generelle bestemmelser, Dokumentasjon, Vedlikehold, Anskaffelser