TRV:00259

ID TRV:00259
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Kategorisering av kabelanlegg: For fiberkabel skal det skilles mellom fiberkabel for Nasjonalt transportnett og fiberkabel for lokale nett eller spredenett på stasjoner og i bygninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at transmisjonsanlegg som utbygges med fiberkabel kategoriseres under prosjektering.
Endringsartikler Endringsartikkel 2963
Relatert krav
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Funksjonskrav."