TRV:00259

ID TRV:00259
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) For fiberkabel skal det skilles mellom fiberkabel for transportnett/aksessnett og fiberkabel for lokale nett/spredenett for stasjoner og bygninger.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2. "Funksjonskrav."