TRV:00280

ID TRV:00280
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst e) Fiberkabel for transport-/aksessnett skal termineres med SC/PC konnektorer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 2.1.1 "Fiberkabel for transport-/aksessnett"